Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä    

HK Varma Oy
Jahtimestarintie 24
80710 LEHMO
puh. +358 500 278 025
Y-tunnus 1723665-0

2. Tietosuoja-asiantuntija    

Hannu Kesonen
HK Varma Oy
Jahtimestarintie 24
80710 LEHMO
puh. +358 500 278 025

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   

 Markkinointi
-    Lähetämme uutiskirjeitä palveluiden käyttäjille ja sidosryhmille  

Asiakkuudenhallinta
-    Tietyissä toimenpiteissä asiakkaan tiedot ovat välttämättömiä ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman niitä.


4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

 -    Rekisteröidyn antama suostumus
-    Sopimus
-    Tilaus verkkokaupasta
5. Rekisterin tietosisältö   

 -    Henkilötiedot: Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite.
-    Asiakkaan ostohistoria.
6. Säännönmukaiset tietolähteet  

 Kuvataan, mistä tiedot saadaan/on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä (artikla 14)
- Asiakkaalta
Tietyissä toimenpiteissä asiakkaan tiedot ovat välttämättömiä ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman niitä. Joissakin toimenpiteissä asiakkaan tietojen kerääminen perustuu lakiin tai asetuksiin ja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman asiakkaan suostumusta.

7. Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät  

 A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
-    AtFlow Oy:n hallinoima verkkokauppa-alusta

B. Manuaalinen aineisto
 - Asiakastietolomakkeet esim. lähetysten postittamista varten


8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet  

 Käyttöoikeudet, ohjeistukset, palomuurit, varmuuskopioinnit, vaitiolovelvollisuus, salassa pidettävien tietojen käsittely, lukitut tilat.

9. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)    
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset   

 Tietoja rekisteristä ei luovuteta eteenpäin.  

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle  

 EI


12. Henkilötietojen säilytysaika  

 Henkilötietoja säilytämme asiakkuuden päättymiseen asti.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet laissa erikseen määritellyin rajoituksin:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja antaessa tai pyytäessä, rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK